องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview53
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร grade
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
find_in_page องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ เชิญร่วมสืบสานงานประเพณี "ลอยกระทง" ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview109
find_in_page ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด. หนองสูงใต้ แบบเฉพาะเจาะจง เดือน พฤศจิกายน 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเครื่องเสียงลอยกระทง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างสถานที่
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
photo ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฌาปนสถาน (เมรุเผาศพ) บ้านหลุบปึ้ง หมู่ที่ ๑ grade
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวางท่อระบายน้ำ คสล.ข้างสถานีตำรวจ
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างต่อเติมศาลาประชาคม ม.7 grade
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศใช้แผนจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๗ grade
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 5 แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านโคกหินกอง หมู่ที่ ๕ grade
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file ประกาศแผนก่อสร้างถนน คสล รหัสสายทาง มห.ถ.52.029(สายบ้านแวง - วัดผาพยอม )หมูที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview49
insert_drive_file ประกาศผู้แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ (แบบ ผด.2) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview52
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview133

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview277
insert_drive_file รายงานผลการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview355
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview287

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม