องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160 โทรศัพท์ 042642805 โทรสาร 042642801

folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อกล้อง โทรทัศน์ (CCTV)
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา grade
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเสริมสร้างประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องเสียงแบบพกพา
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ป5ะกาศผู้ชนะเสนอราคาอาหารกลางวัน ศพด.หนองสูงใต้ grade
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างระบบไฟฟ้า ปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองสูงใต้
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๒ grade
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างโดมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านแวงใหม่ หมู่ที่ ๘ (สายสาธารณะหนองแวง) grade
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา คสล. ม.1 (สายบ้านบ้านหลุบปึ้ง - นาเหล่าดอนหมี) grade
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview54
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview66
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview62
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้เรื่อประกาศใช้แผนพัสดุ ปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview78
insert_drive_file แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview65

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61
insert_drive_file รายงานผลการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview77
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview63
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview69

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
(นางทรัพย์ศิริ ชาลีพล)
นายก อบต.หนองสูงใต้
(นางทรัพย์ศิริ ชาลีพล)
นายก อบต.หนองสูงใต้

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 35