องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศอำเภอหนองสูงเรื่องอนุญาตให้ขยายเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้สมัยสามัญสมัยที่ ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยแรกประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ 2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยแรกประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230 |
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2