องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างยกระดับดินถนนคันดินเพื่อการเกษตร สายแยกโคกหินกอง - นาขี้ทูต
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลูกรังนาติ้ว-นาห้วยซัน ม.6และประกาศถ้ากกพุง หมู่ที่ ๓
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายแยกเหล่าใหญ่ - โคกหินกอง .บ้านแวงใหม่ หมู่ที่ ๘
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างยกระดับลูกรังเพื่อการเกษตรแยกห้วยตาด ถึง ห้วยถ้ำช้าง ม.1
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนสายบ้านหนองแคน -บ้านเหล่า ม.7
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างถนนคันดินแยกนาขี้กระต่าย-นาห้วยกระเบียน ม.4
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างยกคันดินเพื่อการเกษตรสายเลียบห้วยทอย ถึง นาผาโผง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างขุดลอกห้วยทอย บ้านโคกกลาง ม.2
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างขุดลอกฝายห้วยกระเบียน ม.2
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างยกระดับถนนคันดินเพื่อการเกษตรเลียบห้วยทอย ถงนาผาโผง ม.2
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ซื้อโต๊ะทำงานนายก
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเก้าอี้พลาสติก poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าพื้นที่ โดเมนและพื้นที่เว็ปไซต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างฟ้อนกลองตุ้ม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างจัดซุ้มนิทรรศการวิธีชีวิตชาวไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะ ม.6 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านแวงโคกกลาง หมู่ที่ ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
1 - 20 (ทั้งหมด 214 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11