องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160 โทรศัพท์ 042642805 โทรสาร 042642801

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปี ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะจ้างงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านแวง หมู่ที่ ๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหลุบปึ้ง หมู่ที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแคน สายแยกทล.๒๓๗๐ ถึงแก้งทางลาว หมู่ที่ ๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านแวงใหม่ หมู่ที่ ๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง (GPS) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างระบบไฟฟ้า ปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองสูงใต้ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างโดมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านแวงใหม่ หมู่ที่ ๘ (สายสาธารณะหนองแวง) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา คสล. ม.1 (สายบ้านบ้านหลุบปึ้ง - นาเหล่าดอนหมี) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา คสล. ม.6 (สายแยก มห.ถ.4021-บ่อทิ้งขยะ) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านเหล่าน้อย(สายแยก มห.ถ.52-030-ฝายห้วยกระเบียน)บ้านเหล่า หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อ วัสดุหมึกพิมพ์ และโครงการจ้างต่อเติมอาคารพัสดุ อบต.หนองสูงใต้ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างสำรวจภาคสนามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
1 - 20 (ทั้งหมด 181 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 72