องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อโต๊ะ เก้าอี้
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ ซื้อเครื่องปลิ้น (สำนักปลัด และกองคลัง)
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อชุดครุภัณฑ์ป้องกันและควบคุมไฟป่า
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเสนอราคาจ้างย้ายหอถังสูงระบบประปา
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบริเวณแยกถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๘
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.1
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๒
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และซื้อคอมพิวเตอร์
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาถนน คสล.สายทาง มห.ถ.52-035(สายบ้านแวงใหม่ หมู่ที่ ๘ บ้านแวงใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
find_in_page ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง มห 52-035 บ้านแงวงใหม่ ถึงบ้านคำพี้ หมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแอ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อชุดกีฬาโครงการแข่งขันกีฬามวลชน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางมห.ถ.๕๒-๐๓๕ (สายบ้านแวงใหม่ ถึงบ้านคำพี้) หมู่ที่ ๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงเวที poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อนมโรงเรียน ภาคที่ ๒/๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดเตรียมสถานที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างแสง สีเสียงลอยกระทง 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุ เก้าอี้พลาสติก poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
1 - 20 (ทั้งหมด 277 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14