องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมรถกู้ชีพ
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างถนน คสล.รหัสสายทาง มห.ถ.๕๒-๐๓๔สายบ้านแวงใหม่ ถึง บ้านคำพี้ )หมู่ที่ ๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านแวงใหม่ -นาคำพี้ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซื้อแอร์ ซื้อพัดลม poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างจัดทำป้าย และ ซื้อเครื่องปลิ้นคอมพิวเตอร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมรถกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหลุบปึ้ง หมู่ที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกหินกอง หมู่ที่ ๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาหมึกคอมพิวเตอร์ (กองศึกษา) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่งปรับอากาศ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเทปวัดระยะแบบมือถือ ชนิดเคลือบไนลอนและแสตนเลส poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุกีฬา (กองศึกษา) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านแวงใหม่ หมู่ที่ ๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุสำนักงานกองศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.และซ่อมแซมศูนย์เด็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเข้าเล่ม เย็บหนังสือ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
1 - 20 (ทั้งหมด 248 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13