องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านโคกหินกอง -นากกไฮ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านเหล่าน้อย -นาง่วง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ทำความสะอาดศูนย์เด็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229 |
insert_drive_file ประกาศผู้เสนอราคา คสล.บิดดิ้งม.5 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 283 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา บิดดิ้งถนน คสล.ม.8 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ลาดยาง อุดหนุน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างช่วยจัดเก็บภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227 |
insert_drive_file ประกาศจัดจ้างถนน คสล.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222 |
insert_drive_file ประกาศจัดจ้างถนนงบอุดหนุนเฉพาะกิจ คสล.ม.8-ม.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 264 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของ ศพด.อบต.หนองสูงใต้ ประจำเดือน ธ.ค. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซุ้ม(ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ๓ พระองค์) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา นมโรงเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมรถยนต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233 |
insert_drive_file ประกาศขายแบบถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโคกกลาง ถึง บ้านแวง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าเหารถเด็ก ศพด.อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเสื้อกีฬาอำเภอ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของ ศพด.อบต.หนองสูงใต้ ประจำเดือน พ.ย. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดสถานที่ประเพณีลอยกระทง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา แสงสีเสียง ลอยกระทง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร เข้าปกหนังสือ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239 |
301 - 320 (ทั้งหมด 412 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21