messager

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 31 |
ประกาศใช้แผนจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 49 |
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 5 แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านโคกหินกอง หมู่ที่ ๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 61 |
ประกาศแผนก่อสร้างถนน คสล รหัสสายทาง มห.ถ.52.029(สายบ้านแวง - วัดผาพยอม )หมูที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 90 |
ประกาศผู้แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ (แบบ ผด.2) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 96 |
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 174 |
แผนการจัดหาพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 314 |
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 303 |
แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 317 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้เรื่อประกาศใช้แผนพัสดุ ปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2560 | เปิดอ่าน : 320 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2560 | เปิดอ่าน : 300 |
แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2560 | เปิดอ่าน : 304 |
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2557 | เปิดอ่าน : 316 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1