messager

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
check_circle สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
- วัดภูจ้อก้อ - ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านแวง - วัดผาพยอม
วัดบรรพตคีรี(ภูจ้อก้อ)บ้านแวง ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหารเป็นวัดที่ประดิษฐานรูปเหมือนขององค์ปู่หล้า เขมปตโต เกจิอาจารย์ชื่อดังเป็นที่นับถือของจังหวัดมุกดาหารโดยจัดงานรำลึกครบรอบวันละสังขารวันที่ 18-19 มกราคมของทุกปีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านแวงบ้านแวงใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลหมู่บ้านที่คณะกรรมการหมู่บ้านสามารถบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และประสานเชื่อมโยงแผนอย่างมีประสิทธิภาพ มีสินค้าชุมชนระดับเกรดพรีเมียม มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยประเพณีที่สืบทอดมายาวนาน
วัดผาพยอม ตั้งอยู่ในตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง ซึ่งองค์พระและ ตัวอาคารอยู่ในระหว่างก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จสิ้น แต่ก็เปิดให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าสักการะบูชา ชั้นบนสุดของตัวอาคารสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวกังหันลมได้ ทางที่สดวกคือขึ้นทางอำเภอหนองพอก จะผ่านวัดผาน้ำย้อย การเดินทางสะดวก ภายในวัดมีพระใหญ่ที่สวยงาม มองเห็นวิวกว้างสุดสายตา เป็นอีกวัดที่จะพลาดไม่ได้ในการทำบุญ