องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160 โทรศัพท์ 042642805 โทรสาร 042642801account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางทรัพย์ศิริ ชาลีพล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
โทร : 0896177426 , 0990368
นางทรัพย์ศิริ ชาลีพล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
โทร : 0896177426 , 0990368
นายพีระพล อาจวิชัย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
โทร : 0638103696
นายพีระพล อาจวิชัย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
โทร : 0638103696
นายรุ่งเพชร พุทธเสน
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
รักษาราชการแทนปลัด อบต.
นายรุ่งเพชร พุทธเสน
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
รักษาราชการแทนปลัด อบต.
นางสาวประไพพรรณ แก้วคำไสย์
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 0956649376
นางสาวประไพพรรณ แก้วคำไสย์
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 0956649376
นายรุ่งเพชร พุทธเสน
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
นายรุ่งเพชร พุทธเสน
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
นางนิตติยา นาคแก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0939696182
นางนิตติยา นาคแก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0939696182
นางสาวกัญจนา บุรัตน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวกัญจนา บุรัตน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางทรัพย์ศิริ ชาลีพล)
นายก อบต.หนองสูงใต้
(นางทรัพย์ศิริ ชาลีพล)
นายก อบต.หนองสูงใต้

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 277
เดือนนี้ 5,662
เดือนที่แล้ว 7,143
ทั้งหมด 14,089