องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ โฮมฮักตำบลหนองสูงใต้ ปี 2564
รายละเอียด : โรงเรียนผู้สูงอายุ โฮมฮักตำบลหนองสูงใต้ เปิดทำการเรียนทุกวันพุธ มีกิจกรรมสันทนาการมากมายให้ผู้สูงอายุได้ร่วมสนุก เช่นกิจกรรมหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ กิจกรรมการออกกำลังที่เหมาะสมกับวัย การร้องเพลง ฟ้อนรำ การให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ การกินอาหาร การใช้ยาที่เหมาะสมและถูกวิธี กิจกรรมเล่านิทานให้เด็กๆ ศพด.หนองสูงใต้ฟัง ในการจัดกิจกรรมดีๆ มากมายเหล่านี้ ได้รับการสนับสนุนบุคลากรจากส่วนราชการต่างๆในพื้นที่ คอยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน มาร่วมกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ สร้างความสุข รอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้สูงอายุ อบต.หนองสูงใต้ต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ช่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ
ผู้โพส : admin