องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
อบต.หนองสูงใต้จัดกิจกรรมลอกวัชพืชในแหล่งน้ำ ณ ห้วยค้อ มบ้านแวง ม.6
รายละเอียด : วันที่ 8 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ส่วนราชการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จิตอาสา จัดกิจกรรมลอกวัชพืชในแหล่งน้ำ ห้วยค้อ บ้านแวง ม.6 ในการนี้ ขอขอบคุณผู้บังคับพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 (นพค.24 อ.คำชะอี) ที่ให้ความอนุเคราะห์รถแบคโฮ แบบอาร์มพิเศษ พร้อมบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม ทำให้กิจกรรมการขุดลอกสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ผู้โพส : admin