องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160 โทรศัพท์ 042642805 โทรสาร 042642801

collections การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยสันทนาการและการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [5 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
จัดประชาคมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านแวงใหม่ - บ้านเหล่าน้อย ม.4 วันที่ 16 ก.พ.2564 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.4 [25 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
จัดประชาคมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านโคกกลาง- บ้านแวง วันที่ 17 ก.พ.2564 ณ ศาลาประชาคม ม.6 [17 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
จัดประชาคมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านโคกหินกอง ม.5 วันที่ 3 ก.พ.2564 ณ ศาลาประชาคม ม.5 [3 กุมภาพันธ์ 2564]
ผู้โพส : admin
กีฬาหน่วยงานสัมพันธ์ "หนองสูงเกมส์ ครั้งที่ 5" ระหว่างวันที่ 3-10 ธันวาคม 2563 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสูง [10 ธันวาคม 2563]
ผู้โพส : admin
อบต.หนองสูงใต่ Big Cleaning Day (9 ภาพ) [14 สิงหาคม 2563]
ผู้โพส : admin
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 87