องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
collections การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
พันตำรวจเอกเกรียงศักดิ์ จันทร์เต็ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ร่วมกับผู้นำท้องที่ท้องถิ่น หน่วยงานราชการในพื้นที่ และภาคประชาชน ได้ประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [25 เมษายน 2566]
7 เมษายน 2565 จัดประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยสันทนาการและการมีส่วนร่วม ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม 2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ [7 เมษายน 2565]
23 มีนาคม 2565 ประชุมผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสตรี เตรียมความพร้อมร่วมงานสืบสานประเพณี/วัฒนธรรมผู้ไทย "งานโฮมเหง้าเผ่าผู้ไทย วันที่ 2-3 เมษายน 2565 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ อ.หนองสูง" [23 มีนาคม 2565]
จัดประชุมประชาคมสำรวจปัญหา ความต้องการของประชน ม.1-ม.8 และรับฟังข้อเสนอแนะ แนวทางในการแก้ไขปัญหา แนวการพัฒนาตำบล ระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2565 [15 มีนาคม 2565]
ประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยสันทนาการและการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [5 เมษายน 2564]
จัดประชาคมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านแวงใหม่ - บ้านเหล่าน้อย ม.4 วันที่ 16 ก.พ.2564 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.4 [25 มีนาคม 2564]
จัดประชาคมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านโคกกลาง- บ้านแวง วันที่ 17 ก.พ.2564 ณ ศาลาประชาคม ม.6 [17 มีนาคม 2564]
จัดประชาคมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านโคกหินกอง ม.5 วันที่ 3 ก.พ.2564 ณ ศาลาประชาคม ม.5 [3 กุมภาพันธ์ 2564]
กีฬาหน่วยงานสัมพันธ์ "หนองสูงเกมส์ ครั้งที่ 5" ระหว่างวันที่ 3-10 ธันวาคม 2563 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสูง [10 ธันวาคม 2563]
อบต.หนองสูงใต่ Big Cleaning Day (9 ภาพ) [14 สิงหาคม 2563]
1 1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ)