องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดการสอบถาม

ใส่ code:

 วันนี้มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 กี่รายแล้วครับ

ข้อมูลผู้ป่วยไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 28 ก.พ. 2565 ตำบลหนองสูงใต้ บ้านหลุบปึ้ง 3 คน บ้านโคกกลาง 2 คน บ้านแวง 1 คน บ้านเหล่าน้อย 12 คน บ้านโคกหินกอง 1 คน บ้านแวง (ม.6) 5 คน บ้านหนองแคน - คน บ้านแวงใหม่ 5 คน รวม 29 คน

(โดย:นายธกร ประเสริฐการ เขียนเมื่อ:23 กุมภาพันธ์ 2565)

1 รายการที่ดำเนินการแล้ว