ชื่อเรื่อง : ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก มีลิ้นชักใส่ของทั้งสองข้าง ขนาดโต๊ะกว้างไม่ต่ำกว่า ๑๕๔ X ลึก ๗๘ x สูง ๗๕.๓ CM. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง