ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์โมษณา และ เผยแพร่ จอรับภาพชนิดไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๐๐ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง