ชื่อเรื่อง : ซื้อตู้ลำโพงเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง