ชื่อเรื่อง : จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง