ชื่อเรื่อง : เช่าสัญญาณเช่าอินเทอน์เน็ต ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง