ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค เครื่องปลิ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง