ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กง.๓๑๙๗ มุกดาหาร ครบกำหนดเช็คระยะ ๒๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง