ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน(เก้าอี้พลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง