ชื่อเรื่อง : ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง