ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการแข่งขันก๊ฬาพ่อบ้านแม่บ้านต้านยาเสพติด ภูจ้อก้อเกมส์ ครั้งที่ ๒๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง