ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายผ้าไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ซุ้มเฉลิมพระเกียนติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง