ชื่อเรื่อง : ซื้อคอมพิวเตอร์ (สำหรับประมวลผล) คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (สำหรับประมวลผล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง