ชื่อเรื่อง : ซื้อทรายอะเบท และน้ำยาเคมีกำจัดแมลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง