ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง