ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือ การแพทย์ ( เครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิตอล ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง