ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ( เทปวัดระยะแบบมือถือ ชนิดแสตนเลส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง