ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๑๕ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง