ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และ เวชภัณฑ์ประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง