ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการว่างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยโสกหมู บ้านแวง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง