ชื่อเรื่อง : ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง