ชื่อเรื่อง : ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง มห 52-035 บ้านแงวงใหม่ ถึงบ้านคำพี้ หมู่ที่ 8