องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ account_box สมาชิกสภา account_box คณะผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

สถิติ sitemap
วันนี้ 246
เดือนนี้4,161
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)45,632
ทั้งหมด 270,357

camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ
กิจกรรมลอกวัชพืชในแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566
นายอำเภอหนองสูงพบปะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่วมกัน...ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. พันตำีวจเอก เกรียงศักดิ์ จันทร์เต็ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ พร้อมด้วยคณะบริหาร กิจการสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปี...
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้รวมพลัง เพื่อสร้างจุดเปลี่ยน ต่อต้านคอร์รัปชั่น
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. พันตำรวจเอกเกรียงศักดิ์ จันทร์เต็ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ร่วมกับผู้นำท้องที่ท้องถิ่น หน่วยงานราชการในพื้นที่ และภาคประชาชน...
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้เด็กและเยาวชน ประจำปี 2566
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด. หนองสูงใต้ แบบเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน กันยายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการประเมินขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด. หนองสูงใต้ แบบเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (ทั่วไป) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview57
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview49
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทางถนน มห.ถ.๕๒-๐๓๕(สายบ้านแวงใหม่ - บ้านคำพี้ )หมู่ที่ ๘ grade
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด. หนองสูงใต้ แบบเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview101
insert_drive_file เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบถึงการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ grade
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทางถนน มห.ถ.๕๒-๐๓๕(สายบ้านแวงใหม่ - บ้านคำพี้ )หมู่ที่ ๘ grade
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อโต๊ะกองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง(สำนักปลัด)
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โคกกลาง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โคกหินกอง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook อบต.หนองสูงใต้
Facebook หน่วยงาน

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
พ.ต.อ. เกรียงศักดิ์ จันทร์เต็ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
พ.ต.อ. เกรียงศักดิ์ จันทร์เต็ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
view_headline กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
folder กฏหมายและระเบียบ อปท.

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
21/09/2566
21/09/2566
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
กสว.
21/09/2566
21/09/2566
รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566
[เอกสารแนบ]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
กพส.
21/09/2566
21/09/2566
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด "คลินิก Local Service"
กพส.
21/09/2566
21/09/2566
การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ
กศ.
21/09/2566
21/09/2566
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2565
สน.บถ.
20/09/2566
21/09/2566
การให้ได้รับเงินเดือนของผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ