องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
folder ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อหน่วยงาน

สถิติ sitemap
วันนี้ 214
เดือนนี้4,161
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)45,632
ทั้งหมด 270,357

camera_alt ภาพกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
การประชุมครั้งที่ 2 เรื่องการกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ "หนองสูงเกมส์ ครั้งที่ 8"
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ เชิญร่วมสืบสานงานประเพณี "ลอยกระทง" ประจำปี 2566
การประชุมเรื่องกำหนดแนวทางการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงและเรื่องการแข่งขันกีฬาพ่อบ้าน-แม่บ้านต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567
การดำเนินการ"งานขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร" ในช่วงเดือนตุลาคม 2566
พิธีปิดโครงการซ่อมบำรุงถนนเพื่อการเกษตรตำบลหนองสูงใต้และรายงานผลการดำเนินงานโครงการซ่อมบำรุงถนนเพื่อการเกษตรตำบลหนองสูงใต้ ระหว่างวันที่ 23 - 28 ตุลาคม 2566
การตรวจสอบสอบข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาซ่อมบ้านผู้พิการ
โครงการท่องเที่ยวธรรมะไหว้พระทำบุญ 9 วัด โรงเรียนผู้สูงอายุ
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง grade
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
find_in_page องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ เชิญร่วมสืบสานงานประเพณี "ลอยกระทง" ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview117
find_in_page ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด. หนองสูงใต้ แบบเฉพาะเจาะจง เดือน พฤศจิกายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด. หนองสูงใต้ แบบเฉพาะเจาะจง เดือน ตุลาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด. หนองสูงใต้ แบบเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการประเมินขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด. หนองสูงใต้ แบบเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (ทั่วไป) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview90

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเครื่องเสียงลอยกระทง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างสถานที่
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
photo ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฌาปนสถาน (เมรุเผาศพ) บ้านหลุบปึ้ง หมู่ที่ ๑ grade
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวางท่อระบายน้ำ คสล.ข้างสถานีตำรวจ grade
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างต่อเติมศาลาประชาคม ม.7 grade
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook อบต.หนองสูงใต้
Facebook หน่วยงาน

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
พ.ต.อ. เกรียงศักดิ์ จันทร์เต็ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
พ.ต.อ. เกรียงศักดิ์ จันทร์เต็ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
view_headline กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
folder กฏหมายและระเบียบ อปท.

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
29/11/2566
29/11/2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กศ.
30/11/2566
30/11/2566
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 28
[เอกสารแนบ]
กสว.
30/11/2566
30/11/2566
การดำเนินตามตัวชี้วัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านศีล 5 ขยายผล สู่หมู่บ้านศีลธรรม
[แบบรายงาน]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ