องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160 โทรศัพท์ 042642805 โทรสาร 042642801

camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564
คณะเจ้าหน้าที่ อบต.หนองสูงใต้ พร้อมผู้นำหมู่บ้านออกตรวจสอบการระบาดของโรคลัมปี สกิล ที่ระบาดกับวัวพื่อหาทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
คณะผู้บริหาร ผอ.รพ.สต.โคกกลางและเจ้าหน้าที่ อบต.หนองสูงใต้มอบถุงยังชีพแก่พี่น้องชาวตำบลหนองสูงใต้ที่เดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงในการกักตัวตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ covid-19
กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564
กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน เมษายน 2564
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนตำบลหนองสูงใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ โฮมฮักตำบลหนองสูงใต้ ปี 2564
โครงการอบรมการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมประจำปีงบประมาณ 2564
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด. หนองสูงใต้ แบบเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน พ.ย 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
insert_drive_file ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ เขต 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
insert_drive_file ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ เขต 5 grade
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]  
insert_drive_file บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 6 grade
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ เขต 6
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
insert_drive_file ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ เขต 8 grade
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]  
insert_drive_file บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
insert_drive_file บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 grade
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายเลือกตั้งสมาชิกอบต.นายก อบต.หนองสูงใต้ grade
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโดยวิธีคัดเลือกก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาเหล่าดอนหมี ถึง บ้านหนองแคน บ้านหลุบปึ้งม.1 grade
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุเลือกตั้ง grade
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
thumb_up facebook อบต.หนองสูงใต้
language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหารองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 235ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ