ชื่อเรื่อง : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ เรื่อง ให้ใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเพื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566

ชื่อไฟล์ : uyhrWthThu102139.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้