ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง (กง-3197) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง