ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง