ชื่อเรื่อง : จ้างตามโครงการงานสืบสานประเภณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง