ชื่อเรื่อง : ซื้อชุดกีฬา ตามโครงการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ เมืองหนองสูงเกมส์ครั้งที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง