ชื่อเรื่อง : จ้างรื้อถอนประปาหอถังสูงภายในหมู่บ้าน ย้ายหอถังสูงระบบประปา ขนาดบรรจุ ๘ ลบ.ม.พร้อมก่อสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง