messager

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
folder งานพัฒนาจัดเก็บรายได้
รายงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 58 |
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 69 |
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 376 |
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรีอนสิ่งปลูกสร้างจากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 386 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 221 |
ออกหน่วยบริการเก็บภาษีนอกพื้นที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 363 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1