องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160 โทรศัพท์ 042642805 โทรสาร 042642801

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อกล้อง โทรทัศน์ (CCTV)
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเสริมสร้างประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องเสียงแบบพกพา
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ป5ะกาศผู้ชนะเสนอราคาอาหารกลางวัน ศพด.หนองสูงใต้ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างโดม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองสูงใต้ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกกลาง ถึง นาผาโผง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 สายชอยข้างโรงเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านหนองแคน(สายแยก มห.ถ. 52-006-รร.บ้านโคกกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกกลาง ถึงนาดง ม.2 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา คสล. ม.3 (สายบ้านแวง -วัดผาพยอม) ม.3 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์วิธีการคัดแยกขยะมูลฝอย poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาประเมินความพึงพอจัย ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 19/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 20/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.หนองสูงใต้ เรื่อง รับสมัครเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.หนองสูงใต้ ประจำปีการศึกษา 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file ประกาศอบต.หนองสูงใต้ เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file ประกาศอบต.หนองสูงใต้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพความพิการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ( เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file ประกาศอบต.หนองสูงใต้ เรื่องให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ภายในเขต อบต.หนองสูงใต้ ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file ประกาศจังหวัดมุกดาหารเรื่องกำหนดเขตควบคุใไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ท้องที่จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
1 - 20 (ทั้งหมด 69 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางทรัพย์ศิริ ชาลีพล)
นายก อบต.หนองสูงใต้
(นางทรัพย์ศิริ ชาลีพล)
นายก อบต.หนองสูงใต้

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 90