องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160 โทรศัพท์ 042642805 โทรสาร 042642801

folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน งานจดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน: การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file คู่มือประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางทรัพย์ศิริ ชาลีพล)
นายก อบต.หนองสูงใต้
(นางทรัพย์ศิริ ชาลีพล)
นายก อบต.หนองสูงใต้

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 57