องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
check_circle สารจากนายก
สารจากนายก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
ดิฉันรู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้รับใช้บ้านเมืองรับใช้ำี่น้องประชาชนตรงนี้ ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่ที่ดิฉันได้ดำรงตำแหน่ง ได้เข้ามาทำหน้าที่ในฐานะผู้บริหารท้องถิ่นแห่งนี้มาด้วยความราบรื่นนโยบายต่าง ๆ ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาฯ และได้บอกกล่าวกับพี่น้องประชาชน ก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ของเราจะมีงบประมาณเพียงน้อยนิด แต่ดิฉันก็ได้พยายามบริหารงานให้อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง ยุติธรรมและคุ้มค่า เพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องชาวตำบลหนองสูงใต้ของเรา ดิฉันขอขอบคุณทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมในการประสานงานจนทำให้พื้นที่หนองสูงใต้ของเราได้รับจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานอื่นอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ผู้นำชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พนักงานส่วนตำบลและพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ทุกท่านที่คอยแนะนำ ช่วยเหลือ เป็นกำลังใจ และให้โอกาสดิฉันในการเข้ามาบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ด้วยดีตลอดมา และขอยืนยันคำเดิมว่ายังคงขอรับใช้พี่น้องตำบลหนองสูงใต้ตลอดไป นางทรัพย์ศิริ ชาลีพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้