องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564
รายละเอียด : สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 มีรายละเอียดดังนี้ 18 สิงหาคม 2564 (ครั้งที่ 2) พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวาระที่ 1 (รับหลักการ) ที่ประชุมสภาฯมีมติเอกฉันท์รัยหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ 27 สิงหาคม 2564 ( ครั้งที่ 3) พิจารณาญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวาระที่ 2 ( แปรญัตติ) และ วาระที่ 3 ( ตราเป็นข้อัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี) ในวาระที่ 2 และ 3 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ มีมติเอกฉันท์ ในวาระ ที่ 2 (แปรญัตติ) เห็นคงไว้ซึ่งร่างเดิมแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ มีมติเอกฉันท์ในวาระที่ 3 เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้โพส : admin