องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112 |
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 283 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 271 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 288 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจ้ดจ้างเดือน พฤษภาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจ้ดจ้างเดือน เมษายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 270 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจ้ดจ้างเดือน มีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 300 |
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 273 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจ้ดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 281 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจ้ดจ้างเดือน มกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 298 |
1 - 20 (ทั้งหมด 40 รายการ) 1 2