องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
กีฬาหน่วยงานสัมพันธ์ "หนองสูงเกมส์ ครั้งที่ 5" ระหว่างวันที่ 3-10 ธันวาคม 2563 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสูง
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์ "หนองสูงเกมส์ ครั้งที่ 5" ระหว่างวันที่ 3-10 ธันวาคม 2563 ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสูง เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ภายในอำเภหนองสูง ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เสมาอ.หนองสูงเป็นเจ้าภาพใจการจัดการแข่งขัน
ผู้โพส : admin