องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยสันทนาการและการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายละเอียด : วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายก อบต.หนองสูงใต้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยสันทนาการและการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม 2 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม
ผู้โพส : admin