องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายแยกเหล่าใหญ่ - โคกหินกอง .บ้านแวงใหม่ หมู่ที่ ๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างยกระดับลูกรังเพื่อการเกษตรแยกห้วยตาด ถึง ห้วยถ้ำช้าง ม.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนสายบ้านหนองแคน -บ้านเหล่า ม.7 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างถนนคันดินแยกนาขี้กระต่าย-นาห้วยกระเบียน ม.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างยกคันดินเพื่อการเกษตรสายเลียบห้วยทอย ถึง นาผาโผง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างขุดลอกห้วยทอย บ้านโคกกลาง ม.2 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างขุดลอกฝายห้วยกระเบียน ม.2 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างยกระดับถนนคันดินเพื่อการเกษตรเลียบห้วยทอย ถงนาผาโผง ม.2 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
insert_drive_file ซื้อโต๊ะทำงานนายก poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเก้าอี้พลาสติก poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าพื้นที่ โดเมนและพื้นที่เว็ปไซต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างฟ้อนกลองตุ้ม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างจัดซุ้มนิทรรศการวิธีชีวิตชาวไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะ ม.6 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านแวงโคกกลาง หมู่ที่ ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาคอมพิวเตอร์ กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนน คสล.ภายในบ้าน โคกกลาง หมู่ที่ ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172 |
201 - 220 (ทั้งหมด 412 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21