องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศแผนใช้งานก่อสร้างถนนแวงใหม่ -คำพี้ ม.8 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาถนนคลองส่งน้ำห้วยคล้อ ม.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อขายนมโรงเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางดานขี้กระต่าย ถึง นาห้วยบง บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ ๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางคลองส่งน้ำห้วยคล้อ ถึงแยกถนน มห.ถ.๕๒ถึง๐๐๖ บ้านหลุบปึ้ง หมู่ที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมกำแพงประตูน้ำห้วยคล้อ หมู่ที่ ๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมเต็นท์ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างถนน คสล.งบอุดหนุน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file ประกาศแผนจัดจ้างก่อสร้างถนน คสล.สาย มห ถ๕๒-๐๓๕ สายบ้านแวงใหม่ - บ้านคำพี้) หมู่ที่ ๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำสายข้างวัดโสมมนัสถาน บ้านแวง หมู่ที่ ๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล.สาย มห ๕๒-๐๒๗ถำ้กกกะพุงบ้านแวง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองศึกษา) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุงานครัว poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล.นาดง หมู่ที่ ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล.นายถาวร(สวนยาง) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
61 - 80 (ทั้งหมด 395 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20