องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศใช้แผน ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ช่วงที่ ๓ ม.6 ,ถนน คสล.สายบ้านแวงใหม่ ม.8 และ ถนน คสล.บ้านโคกหินกอง ม.5 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 249 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ช่วยงานสำนักงานปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา กู้ชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 250 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา กู้ชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ช่างเขียนแบบ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ปฎิบัติงานธุรการกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ปฎิบัติงานกองการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ทีโอที poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต ภาคเรียนที่ 2/2562.หนองสูงใต้ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของ ศพด.อบต.หนองสูงใต้ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดสิ้นเปลืองน้ำมันเซื้อเพลิง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมถนนลาดยางสาย มห.ถ.๕๒-๐๐๖ สายโคกกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมารถแบ็คโค poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งดการใช้สารเคมี poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 249 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา คสล.ม.๑ เงินเหลือจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมราง ม.2และ3 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235 |
321 - 340 (ทั้งหมด 412 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21